För att få en stabil skylt trycker man på ett kartongark och sedan limmas det på en
kraftig slät kartongskiva upp till 3 mm tjocklek,eller på wellpapp.
Detta moment kallas även uppfodring.Skyltar
Skyltar