Experter på kartong och förpackningar

Vi tillverkar i kartongmaterial och wellpapp
– med eller utan tryck!